Pravidla chování

Pravidla chování

Volba uživatelského jména - Profily, u nichž se v tomto poli objeví protizákonné, vulgární či jinak urážlivé výrazy, budou kompletně odstraněny. Registrace pod více uživatelskými konty je zakázána. 

Fotografie - U všech typů fotografií je přísně zakázáno zobrazovat jakékoliv násilí. Profilová fotografie musí zobrazovat pouze tebe a musíš na ní být dobře rozpoznatelný(á). Do profilové a úvodní fotografie není povoleno vkládat jakýkoli erotický a nenávistný obsah. V takovém případě bude účet okamžitě odstraněn. Ostatní fotografie s erotickým obsahem musí být při nahrávání označeny tlačítkem 18+. Zároveň se vylučuje použití fotografií s rasistickými a urážlivými motivy, fotografie opovrhující jinými lidmi; fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy, a konečně fotografie obsahující reklamu či loga firem.

Zveřejňování urážlivého obsahu - Zveřejňování textů s násilnickým, rasistickým, extremistickým, diskriminujícím, sexistickým, vulgárním nebo jiným urážlivým obsahem není povoleno. Texty, jež urážejí jiné osoby, či skupiny osob, jejich náboženské cítění; které tyto osoby pomlouvají, ponižují nebo jim verbálně vyhrožují, rovněž nejsou dovoleny.

Nahlášení obtěžujících členů - Pomocí manuální kontroly členských profilů a automatického filtru dat se RandePlanet snaží své členy chránit před podvody, spamy a obtěžováním. Přesto se může stát, že náš systém okamžitě nerozpozná nežádoucí obsah. Prosíme Vás, podpořte nás v našem snažení a nahlaste uživatele, kteří porušují tato pravidla chování nebo nedodržují naše Všeobecné podmínky.

Sankce - Veškerý obsah, který vytvoříš, se v případě potřeby ověřuje a za porušení pravidel chování nebo Všeobecných podmínek se udělují sankce. Dojde-li k porušení pravidel, je uživatel na toto porušení upozorněn. Například texty a fotografie, které nesplňují pravidla, budou okamžitě zamítnuty nebo vymazány. V případě závažného porušení je na uvážení provozovatele, zda bude účet okamžitě zrušen.